Administració comunitats de propietaris

A Poles Assessors som molt conscients dels problemes que existeixen a totes les Comunitats de veïns.


Tenim molt clar que una Comunitat econòmicament sana és una Comunitat on tot funciona, és per això que el nostre principal objectiu no és altre que el de procurar per la salut econòmica del seu immoble, ajustant les despeses a la realitat, disposar del millor equip de professionals que resolgui les seves incidències d’una forma àgil i en definitiva, fer que tot funcioni correctament.


Per poder assolir el nostre objectiu, portem a terme les següents gestions:


    - Creació i gestió de la Base de Dades dels propietaris per l’enviament de correspondència ordinària.


    - Confecció d’Actes per la Constitució de noves Comunitat, i el registre del Llibre d’Actes.


    - Obertura de compte corrent d’ús exclusiu per la Comunitat i lliurament de les claus d’accés a la presidència per una major transparència.


    - Gestió del gir de rebuts pel cobrament de les quotes ordinàries corrents i/o extraordinàries.


    - Realització de la comptabilitat de la Comunitat, anàlisis financer, gestió de tresoreria i control bancari i de venciments.


    - Tramitació i seguiment de les possibles incidències que puguin sorgir en quant als elements d’ús comunitari.


    - Control de la possible morositat, inici i seguiment de procediments judicials monitoris, contra els veïns en estat de morositat.


    - Tancament de l’exercici comptable, presentació del resultat de l’exercici i elaboració del pressupost estimatiu anual.


    - Confecció de tota la documentació necessària per les convocatòries a les assemblees ordinàries i extraordinàries.


    - Enviament de les Actes de les assemblees celebrades.