Administració comunitats de propietaris

A Poles Assessors som molt conscients dels problemes que hi ha a totes les Comunitats de veïns.

Tenim molt clar que una Comunitat econòmicament sana és una Comunitat on tot funciona, per això el nostre principal objectiu no és altre que procurar per la salut econòmica del seu immoble, ajustant les despeses a la realitat, disposar del millor equip de professionals que resolgui les seves incidències d’una manera àgil i, en definitiva, fer que tot funcioni correctament.

Per poder assolir el nostre objectiu, duem a terme les gestions següents:

Creació i gestió de la Base de dades dels propietaris per l’enviament de correspondència ordinària.

Confecció d’actes per la Constitució de noves comunitats, i el registre del llibre d’actes.

Obertura de compte corrent d’ús exclusiu per la Comunitat i entrega de les claus d’accés a la presidència per una transparència més gran.

Gestió del gir de rebuts pel cobrament de les quotes ordinàries corrents i/o extraordinàries.

Realització de la comptabilitat de la Comunitat, anàlisi financera, gestió de tresoreria i control bancari i de venciments.

Tramitació i seguiment de les possibles incidències que puguin sorgir quant a elements dús comunitari.

Control de la possible morositat, inici i seguiment de procediments judicials monitoris, contra els veïns en estat de morositat.

Tancament de lexercici comptable, presentació del resultat de lexercici i elaboració del pressupost estimatiu anual.

Confecció de tota la documentació necessària per les convocatòries a les assemblees ordinàries i extraordinàries.

Contacta'ns

I assessora't amb nosaltres